8 tips over begrijpend lezen

Tekstbegrip, ook wel begrijpend lezen, is een vak op de school van je kind dat voor veel van de kinderen toch erg lastig blijkt te zijn. Als opvoeder of ouder wil je vast en zeker voorkomen dat je kind een flinke leerachterstand oploopt in het leren. Of zelfs achter komt te lopen. Maar wat kan een ouder doen om het studerend lezen van je zoon of dochter te versterken? In dit artikel illustreren we uitgebreid acht tips die jij kan gaan gebruiken om vaardigheden rondom begrijpend lezen te versterken en verbeteren. Zodoende hopen we jou als ouder op weg te helpen. Hopelijk lukt het je nu het maximale uit de ontwikkeling en groei voor begrijpend lezen van je zoon of dochter te halen.

1 Het doel van de tekst achterhalen

Bestudeer en bekijk samen een lap tekst, bijvoorbeeld een artikeltje of een boodschap op het internet, een kort verhaal of een instructietekst. Ga samen zitten en laat je kind de tekst lekker doornemen. Bespreek en behandel samen foto’s en beschrijvingen in de tekst. Vraag daarna wat je kind denkt dat het onderwerp van de tekst is en wat de auteur of schrijver met de tekst kan willen bereiken. Het bepalen van een doel helpt inzicht te krijgen.

2 Bespreken

Begrijpend kunnen lezen is echt niet alleen een geval of kwestie van technisch een tekst doorlezen, maar vooral ook van erover praten. Bespreek daarom altijd de tekst me je zoon of dochter. Leuke vraag is altijd, komt de verwachting van je dochter of zoon uit en strookt het doel van de tekst met de verwachting? Bespreek het!

3 Aanvullen van kennis

De thema’s en onderwerpen in teksten zijn afwisselend en variëren behoorlijk. Je kan en mag dan niet verwachten dat je dochter of zoon alle kennis al heeft. Dat is wel lastig en moeilijk als je kind vragen over een stukje tekst moet beantwoorden. Vul om die reden ontbrekende en missende kennis aan of laat je kind voorkennis activeren met een ander boek. Studerend lezen is namelijk een doel, de teksten slechts een middeltje.

4 Woordenschat verbreden

Nu je dan toch bezig bent., koppel begrijpend lezen direct aan de uitbreiding van de woordenschat en vooral de manieren om die betekenissen uit teksten te halen. In teksten staan vaak nieuwe woorden voor kinderen. Het zou jammer zijn om daar niets mee te doen.

5 Laat veel lezen

Als één ding duidelijk is, is het: kinderen iets vaak laten doen zorgt ervoor dat ze er vaardiger in worden. En dat is niet anders bij studerend en begrijpend lezen. Anders gezegd: laat je kind dus zoveel mogelijk doen op het gebied van lezen. Jijzelf geeft natuurlijk het goede voorbeeld, door ook je neus in de boeken te steken.

6 Breed aanbod

Wat maakt lezen zo leuk? Dat ligt helemaal aan het thema van de tekst die gelezen dient te worden. Vindt jouw kind sport of kunst heel erg interessant? Regel dan zo snel mogelijk dat er teksten zijn over deze onderwerpen en bouw dat geheel later verder uit. Vreemd genoeg zal je zien dat een kind dat lol heeft in de onderwerpen van de teksten die hij of zij moet lezen, veel sneller en vaker een tekst zal pakken. Tel uit je winst

7 Tekstsoorten

Voor wie wil lezen zijn er diverse teksten en het is van essentieel belang je zoon of dochter daarmee kennis te laten maken. Want een instructie of recept is heel iets anders dan een anekdote of column. En poëzie of proza kun je niet over één kam scheren met een informatief stukje tekst. Varieer dus waar het maar kan in de teksten die je je kind wil laten lezen.

8 Oefenboeken

Er zijn gelukkig ook kant-en-klare oefenboeken voor begrijpend lezen te koop. Primair bedoeld voor ouders die het lastig vinden om hun kind te helpen. Een professioneel en goed oefenboek voor begrijpend lezen past goed bij de stof die op school wordt aangeboden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *